מדיניות הממשלה בנושא קוד פתוח | שחר ברכה, מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה, רשות התקשוב הממשלתית

אירוע Open Source World, שני, 30 באפריל 2018, 10:30
שחר ברכה

שחר ברכה

מנהל חטיבת תכנון אסטרטגיה

רשות התקשוב הממשלתי

הרצאות נוספות באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu