פאנל מומחים

אירוע Open Source World, שני, 30 באפריל 2018, 12:25

בהשתתפות: דוד פינקל, CTO, הפניקס, שמעונה נווה, מנמ"רית לובינסקי, אבישי כהן, Amadeus, טל נתונוביץ, סמנכ"ל בקרה תפעול ומערכות מידע, שיכון ובינוי - סולל בונה, שרון בולר, מנהלת מחלקת תפעול ותשתיות באגף המחשוב בנק ירושלים, נציג ויקימדיה; טל הרמתי, מנכ"ל, 2BOPEN; דני שקד, מנהל מדור מחשוב מדעי, אוניברסיטת ת"א

דני שקד

דני שקד

מנהל מדור מחשוב מדעי

אוניברסיטת תל אביב

שרון בולר

שרון בולר

מנהלת תשתיות

בנק ירושלים

הרצאות נוספות באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu