שחר ברכה

שחר ברכה

ראש רשות התקשוב הממשלתי, מערך הדיגיטל הלאומי, משרד הכלכלה

הרצאות מפי שחר ברכה:

דוברים נוספים באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu