שחר ברכה

שחר ברכה

מ"מ ראש , רשות התקשוב הממשלתי

משרד הדיגיטלי הלאומי

הרצאות מפי שחר ברכה:

דוברים נוספים באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu