הרצאות מפי דוד פינקל:

  • אירוע Open Source World, שני, 30 באפריל 2018, 13:00

    בהשתתפות: דוד פינקל, CTO, הפניקס, שמעונה נווה, מנמ"רית לובינסקי, אבישי כהן, Amadeus, טל נתונוביץ, סמנכ"ל בקרה תפעול ומערכות מידע, שיכון ובינוי - סולל בונה, שרון בולר, מנהלת מחלקת תפעול ותשתיות באגף המחשוב בנק ירושלים, דני שקד, מנהל מדור מחשוב מדעי, אוניברסיטת ת"א, רונן נדלר, מנמ"ר פלאפון 

דוברים נוספים באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu