תומר בריסקר

תומר בריסקר

ועד עמותת המקור

הרצאות מפי תומר בריסקר:

דוברים נוספים באירוע Open Source World

Open Accessibilty Menu